Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address (with intro by President John Hennessy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét