Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Bill Gates Speech at Harvard

Bill Gates Speech at Harvard (part 5)
Bill Gates Speech at Harvard (part 4)
Bill Gates Speech at Harvard (part 3)
Bill Gates Speech at Harvard (part 2)
Bill Gates Speech at Harvard (part 1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét