Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

http://vdict.com/dictionaries,1,0,0.html


English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dictionary
/'dikʃənəri/
danh từ
 • từ điển
  • a walking (living) dictionary
   từ điển sống, người học rộng biết nhiều
 • (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở
  • a dictionary style
   văn sách vở
  • dictionary English
   tiếng Anh sách vở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét