Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Bài phát biểu của Tổng thống Obama tại Hà Nội (2016 - phụ đề tiếng Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét